Úvod
Krúžky
Harmonogram
Súaže
Rozvrh hodín
Letné tábory
Pripravujeme
Mapa
Fotoalbum
Úspechy
Kontakt

Návštevnos stránky
CNW:Counter

 

Výtvarné a literárne súaže


Výsledková listina z obvodného kola súaže

Európa v škole 2015 - umelecké práce

Meno a priezvisko               veková skupina         školské zariadenie    

Veková kategória: 1                      / 6 – 9 / rokov              kód 111

1. Laura Leczkiová                     8 rokov          ZŠ s VJM Zlaté Klasy
2. Edina Mikócziová                   8 rokov          ZŠ s VJM Zlaté Klasy
3. Orsolya Barcziová                  9 rokov          ZŠ Z. Kodálya s VJM D. Streda


Veková kategória: 2                    / 10 – 12 / rokov             kód 121      

1. Keila Jókaiová                   12 rokov           ZŠ Zs. Móricza s VJM O. Potôň             

2. Dóra Kostra                        11 rokov          ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

3. Orsolya Almásiová              11 rokov          ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda


Veková kategoŕia: 3                     / 13 – 15 / rokov            kód 131
1. Fanni Lipovská               13 rokov                 ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

2. Letícia Stojková              13 rokov                 ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

3. Mercedes Krizsanová     13 rokov                 ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda
Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2015

písomné práce v slovenskom jazyku

Meno a priezvisko       názov práce                          školské zariadenie

Veková kategória: 1       / 6 – 9 / rokov                                   kód 211

Nie je udelená cena

Veková kategória: 2         / 10 – 12 / rokov                           kód 221

1. Beáta Gaálová            Vzdelanie je tu pre všetkých        ZŠ J. A. Komenského V. Meder

2.Dóra Mocsonokyová   Vzdelanie je tu pre všetkých        ZŠ Zs. Móricza s VJM O. Potôň

3. Rebeka Flóra Vígh      Vzdelanie je tu pre všetkých        ZŠ J. A. Komenského V. Meder 

 

Veková kategoŕia: 3      / 13 – 15 / rokov                                 kód 231
1. Lili Sziszáková     Voda znamená život                         ZŠ J. A. Komenského V. Meder
2. Iveta Nagyová     Naša zázračná životodarná voda      ZŠ F. Móru s VJM Vrakúň
3. Adam Sobek       Voda je život                                   ZŠ J. A. Komenského V. Meder
 


Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2015

písomné práce v maďarskom  jazyku

Meno a priezvisko       názov práce                      školské zariadenie

Veková kategória: 1    / 6 – 9 / rokov                                 kód 211 - 311

1. Dorka Lotti Bobkovičová      ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder


Veková kategoŕia: 3      / 13 – 15 / rokov                                kód 231 - 232
                   
1. Attila Simon               ZŠ Zs. Móricza s VJM Orechová Potôň  

Multimediálne práce

10-15 rokov

1. Peter Užák                 ZŠ B. Bartóka s VJM V. Meder

13-15 rokov

1. Viktória Kovácsová   ZŠ Zs. Móricza s VJm Orechová PotôňVýsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2015

multimediálne práce v amglickom jazyku

Veková kategoŕia: 3                     / 13 – 15 / rokov            kód 231
1. Norbert Miklos                                              ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký MederVýsledková listina

z obvodného kola súaže „Namažuj Vianoce“  2015

Meno a priezvisko             vek                        školské zariadenie                  

1. Kategória 
1. Szabó Réka            ZUŠ Smetanov háj Dunajská Streda
2. Varga Nóra             ZUŠ Smetanov háj Dunajská Streda
3. Marková Viktória    ZUŠ Smetanov háj Dunajská Streda
4. Mészáros Zsófia       ZŠ s VJM Ohrady
5. Szabó György          ZŠ s VJM Zlaté Klasy
6. Ágh Ronald              ZŠ M Korvína s VJM Dolný Štál
2. Kategória

1. Sóki Veronika       ZŠ s VJM Ohrady
2. Nagy Rebeka        ZŠ M. Korvína s VJM Dolný Štál
3. Bíró Adrien           RCZŠ s VJM Dolný Štál
Vystavené práce - Európa v škole