Úvod
Krúžky
Harmonogram
Súaže
Rozvrh hodín
Letné tábory
Pripravujeme
Mapa
Fotoalbum
Úspechy
Kontakt

Návštevnos stránky
CNW:Counter

 

Výtvarné a literárne súaže

Výsledková listina z obvodného kola súaže

                                   Európa v škole 2016 - umelecké práceVeková skupina 1 (6-9 rokov)
kód 111
Vargová Katarína "Az igazmondó juhász" ZŠ Zs. Móricza s VJM O. Potôň
kód 112
Kosár Lola "Je fajn, že ste tu s nami" ZŠ J. A. Komenského V. Meder
kód 113
Rozsár Jázmin "Pozorná policajtka" ZŠ Zs. Móricza s VJM O. Potôň


Veková skupina 2 (10-12 rokov)
kód 122
Lukácsová Noémi "Šikanovanie" ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda
kód 123
Lipovská Evelyn "Odvážna vojačka" ZŠ Zs. Moricza s VJM O. Potôň


Veková skupina 3 (13-15 rokov)
kód 131
Farkas Zsófia "Medzinárodný deň dievčat" ZŠ z. Kodálya s VJM D. Streda
kód 133
Mogrovics Zsuzsanna "Kyberšikana" ZŠ Z. Kodálya s VJM D. Streda


Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 201

písomné práce v slovenskom jazyku
Veková skupina2 (10-12 rokov)
kód 221
Užák Peter "Som kto som..." ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder
kód 222
Bubisová Karolína "Šikana je pre slabých" ZŠ J. A. Komenského V. Meder


Veková skupina 3 (13-15 rokov)
kód 232
Tamásová Kristína "Obrázky so života" ZŠ J.A. Komenského V. Meder
kód 233
Sziszáková Lili " o4om sa nehovorí..." ZS J. A. Komenského V. Meder


písomné práce v maďarskom jazyku
Veková skupina 1 (6-9 rokov)
kód 212
Csémi Csillag Virág "Örülök hogy kösztünk élsz" ZŠ B. Barrtóka s VJM V.M.

Veková skupina 2 (10-12 rokov)
kód 221
Tóth Erika " Ilyenek Vagyunk" ZŠ Zs. Móricza s VJM O. Potôň

Veková 3 (13-15 rokov)
kód 233
Simon Patrik "Csak ártatla tréfa?" ZŠ Zs. Móricza s VJM O. Potôň


písomné práce v anglickom jazyku
kód S2
Užák Peter "QUIET CHRISTMAS" ZŠ B. Bartóka s VJM V. Meder


Výsledková listina z obvodného kola súaže

Európa v škole 2015 - umelecké práce

Meno a priezvisko               veková skupina         školské zariadenie    

Veková kategória: 1                      / 6 – 9 / rokov              kód 111

1. Laura Leczkiová                     8 rokov          ZŠ s VJM Zlaté Klasy
2. Edina Mikócziová                   8 rokov          ZŠ s VJM Zlaté Klasy
3. Orsolya Barcziová                  9 rokov          ZŠ Z. Kodálya s VJM D. Streda


Veková kategória: 2                    / 10 – 12 / rokov             kód 121      

1. Keila Jókaiová                   12 rokov           ZŠ Zs. Móricza s VJM O. Potôň             

2. Dóra Kostra                        11 rokov          ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

3. Orsolya Almásiová              11 rokov          ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda


Veková kategoŕia: 3                     / 13 – 15 / rokov            kód 131
1. Fanni Lipovská               13 rokov                 ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

2. Letícia Stojková              13 rokov                 ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

3. Mercedes Krizsanová     13 rokov                 ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda
Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2015

písomné práce v slovenskom jazyku

Meno a priezvisko       názov práce                          školské zariadenie

Veková kategória: 1       / 6 – 9 / rokov                                   kód 211

Nie je udelená cena

Veková kategória: 2         / 10 – 12 / rokov                           kód 221

1. Beáta Gaálová            Vzdelanie je tu pre všetkých        ZŠ J. A. Komenského V. Meder

2.Dóra Mocsonokyová   Vzdelanie je tu pre všetkých        ZŠ Zs. Móricza s VJM O. Potôň

3. Rebeka Flóra Vígh      Vzdelanie je tu pre všetkých        ZŠ J. A. Komenského V. Meder 

 

Veková kategoŕia: 3      / 13 – 15 / rokov                                 kód 231
1. Lili Sziszáková     Voda znamená život                         ZŠ J. A. Komenského V. Meder
2. Iveta Nagyová     Naša zázračná životodarná voda      ZŠ F. Móru s VJM Vrakúň
3. Adam Sobek       Voda je život                                   ZŠ J. A. Komenského V. Meder
 


Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2015

písomné práce v maďarskom  jazyku

Meno a priezvisko       názov práce                      školské zariadenie

Veková kategória: 1    / 6 – 9 / rokov                                 kód 211 - 311

1. Dorka Lotti Bobkovičová      ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder


Veková kategoŕia: 3      / 13 – 15 / rokov                                kód 231 - 232
                   
1. Attila Simon               ZŠ Zs. Móricza s VJM Orechová Potôň  

Multimediálne práce

10-15 rokov

1. Peter Užák                 ZŠ B. Bartóka s VJM V. Meder

13-15 rokov

1. Viktória Kovácsová   ZŠ Zs. Móricza s VJm Orechová PotôňVýsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2015

multimediálne práce v amglickom jazyku

Veková kategoŕia: 3                     / 13 – 15 / rokov            kód 231
1. Norbert Miklos                                              ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder

Výsledková listina
z obvodného kla súaže "Namažuj Vianoce" 2016


Návrh na vianočný pozdrav II. kategória
Meno
Vek
Škola
Meno  pedagóga
Matics Rebeka
7 rokov
ZŠ s VJM Zlaté Klasy
Mórocz Szilvia
Kukumberg Réka
9 rokov
ZŠ s VJM Zlaté Klasy Mórocz Szilvia
Csiba Zsóka
7 rokov
ZŠ s VJM Zlaté Klasy Mórocz Szilvia
Hegyi Barbara
8 rokov
ZŠ s VJM Zlaté Klasy Kovács Gertrúd
Kolektívna práca
11-13 rokov
ZŠ Á. Vámbéryho s VJM DS
Mgr. Egri Margit


Výsledková listina

z obvodného kola súaže „Namažuj Vianoce“  2015

Meno a priezvisko             vek                        školské zariadenie                  

1. Kategória 
1. Szabó Réka            ZUŠ Smetanov háj Dunajská Streda
2. Varga Nóra             ZUŠ Smetanov háj Dunajská Streda
3. Marková Viktória    ZUŠ Smetanov háj Dunajská Streda
4. Mészáros Zsófia       ZŠ s VJM Ohrady
5. Szabó György          ZŠ s VJM Zlaté Klasy
6. Ágh Ronald              ZŠ M Korvína s VJM Dolný Štál
2. Kategória

1. Sóki Veronika       ZŠ s VJM Ohrady
2. Nagy Rebeka        ZŠ M. Korvína s VJM Dolný Štál
3. Bíró Adrien           RCZŠ s VJM Dolný Štál
Vystavené práce - Európa v škole