Úvod
Krúžky
Harmonogram
Súaže
Rozvrh hodín
Letné tábory
Pripravujeme
Mapa
Fotoalbum
Úspechy
Kontakt

Návštevnos stránky
CNW:Counter

 

Výtvarné a literárne súaže


Výsledková listina z obvodného kola súaže

Európa v škole 2013 - umelecké práce

Meno a priezvisko               veková skupina         školské zariadenie    

Veková kategória: 1                      / 6 – 9 / rokov              kód 111

Nóra Domonkosová                       7 rokov                         ZŠ s VJM  Topožníky
Attila Németh                                  8 rokov                        ZŠ a MŠ s VJM Orechová Potôň
Félix Ruman                                    8 rokov                        ZŠ s VJM Zlaté Klasy
Tibor Lajos Marics                         8 rokov                        ZŠ s VJM Zlaté Klasy  
Szabina Ábahámová                        9 rokov                        ZŠ Zoltána Kodálya s VJM  DS

     

Veková kategória: 2                    / 10 – 12 / rokov             kód 121      

Emese Házi                                   10 rokov                  ZŠ s VJM  Topožníky, Forróová              

Nikolas Tóth                                 10 rokov                  ZŠ s VJM  Topožníky, Forróová

Eszter Hotváth                              11 rokov                  ZŠ s VJM Zlaté Klasy, Móroczová


Veková kategoŕia: 3                     / 13 – 15 / rokov            kód 131
Fanni Nagyová                                  14 rokov                      ZŠ Zoltána Kodálya s VJM  DS


Logo pre európsky projekt  kód 402

Michaela Kollerová                13 rokov               ZŠ a MŠ s VJM Orechová Potôň

Dávid Lipovský                      13 rokov               ZŠ a MŠ s VJM Orechová Potôň



Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2013

písomné práce v slovenskom jazyku

Meno a priezvisko       názov práce                          školské zariadenie

Veková kategória: 1       / 6 – 9 / rokov                                   kód 211 - 311

Nie je udelená cena

Veková kategória: 2         / 10 – 12 / rokov                             kód 121

Iveta Nagyová      Aké sú moje skúsenosti skultúrou             ZŠ F. Móru s VJM Vrakúň

Klára Tamási        Krížom krážom                                        ZŠ J. A. Komenského Vežký Meder
Veková kategoŕia: 3      / 13 – 15 / rokov                                 kód 131

Dalma Mihalovičová        Spojené štáty Európy?                ZŠ J. A. Komenského Vežký Meder

Eszter Kissová                 Spojené štáty Európy?                ZŠ J. A. Komenského Vežký Meder

Lucia Kubíčková             Európa občanom-obč. Európe    Gymn. M.R.Š. Šamorín

Tamara Benková             Zjednotenie                                 ZŠ J. A. Komenského V. Meder             



Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2013

písomné práce v maďarskom  jazyku

Meno a priezvisko       názov práce                      školské zariadenie

Veková kategória: 1    / 6 – 9 / rokov                                 kód 211 - 311

Peter Užák          „Csallóköz-aranykert“                             ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Mede

Veková kategória: 2     / 10 – 12 / rokov                              kód 121

Szabolcs Varga               „Mindennapi kenyerünk“                   ZŠ s VJM Vydrany

Nikolaos Charokopakis  „Családom Európában itt és ott“        ZŠ M. Korvina s VJM Dolný Štál

Vanessza Bölcs               „Nyilas Misi karácsonya“                  ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň

Veková kategoŕia: 3      / 13 – 15 / rokov                                kód 131

Dominik Bobkovič        „Egy szív két vér“                               ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder 

Dávid Šiška                   „A különös vesike„                            ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder 

Peter öllős                    „Kassa a kultúra várpsa“                     ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň    

Patrick Surányi             „Az egyesült Európa“                           ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Mede



Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2013

písomné práce v nemeckom jazyku


Meno a priezvisko               veková skupina         školské zariadenie    

Veková kategória: 1                      / 6 – 9 / rokov              kód 111

Nie je udelená cena

Veková kategória: 2                    / 10 – 12 / rokov             kód 121

Nie je udelená cena

Veková kategoŕia: 3                     / 13 – 15 / rokov            kód 131

Attila Szabó             „Die Europäische Union“                        ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder 

Eszter Végh             „Varum sind Fremdsprachen wiching?„   ZŠ Z. Kodály s VJM Dun. Streda



Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2013

písomné práce v amglickom jazyku

Porota neudelila  cenu v žiadnej kategórií.




Výsledková listina

z obvodného kola súaže „Namažuj Vianoce“  2013

Meno a priezvisko             vek                        školské zariadenie                  

1. Kategória - Návrhy na vianočný pozdra

Emese Házi                            10 rokov                        ZŠ s VJM Topožníky

      Vivien Vodnyánszky               11 rokov                        ZŠ s VJM Szabó Gyulu, Dun. Streda
2. Kategória

      Erika Tóthová                       7 rokov                          ZŠ s MŠ s  VJM Orechová  Potôň

      Dóra Herdics                        8 rokov                          ZŠ s VJM Topožníky      

      Balázs Nagy                          8 rokov                          ZŠ s MŠ s  VJM Orechová  Potôň

     Zsófi Mészáros                       8 rokov                         ZŠ s VJM Zlaté Klasy

     Dóra Fekete                           8 rokov                         ZŠ s VJM Vámbéry Á.  Dun. Streda

     Eszter Méry                            8 rokov                         ZŠ s VJM Vámbéry Á.  Dun. Streda

     Eszter Horváth                       10 rokov                         ZŠ s VJM Zlaté Klasy

     Anna Rózsa                           11 rokov                         ZŠ s VJM Szabó Gyulu, Dun. Streda

    Miriam Marczal                      11 rokov                         ZŠ s VJM Szabó Gyulu, Dun. Streda





Výsledková listina z obvodného kola súaže

Európa v škole 2012 - umelecké práce

ocenené práce

Meno a priezvisko               veková skupina         školské zariadenie    

Veková kategória: 1                      / 6 – 9 / rokov              kód 111

Natália  Hochmann                             6 rokov                       ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda 

Nikolett Degner                                  7 rokov                       ZŠ s VJM Topožníky

Dominik Németh                                 8 rokov                       ZŠ s VJM Topožníky

Jakub Bugala                                      7 rokov                       CVČ Dunajská Streda

Veková kategória: 2                    / 10 – 12 / rokov             kód 121

Cintia Struhár                                    11 rokov                       ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

Kitti Kázmér                                     10 rokov                       ZŠ J. A. Komenského Vežký Meder

Martina Paták                                   10 rokov                      CVČ Dunajská Streda

Lilla Keszi                                         10 rokov                       ZŠ s VJM Zalté Klasy

Veková kategoŕia: 3                     / 13 – 15 / rokov            kód 131

Marcela Móroczová                        14 rokov                        ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň




Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2012

písomné práce v slovenskom jazyku

ocenené práce

Meno a priezvisko       názov práce                          školské zariadenie

Veková kategória: 1       / 6 – 9 / rokov                                   kód 211 - 311

Beáta Gaálová                   „Chránim prírodu“                             ZŠ J. A. Komenského V. Meder

Peter Užák                        „Európa je nᚠspoločný domov        

                                            Chceme sa oň stara a chráni“         ZŠ B. Bartóka s VJM V. Meder

Veková kategória: 2         / 10 – 12 / rokov                             kód 121

Stella Zoé Lukyová             „Chalani versus baby“                       Gymn. M.R.Štefánika Šamorín

Viktória Žáčoková               „Svetlo zhaslo“                                 Gymn. M.R.Štefánika Šamorín

Ramóna Kezseghová            „Domovina“                                     ZŠ J. A. Komenského V. Meder

Ján Holík                               „Európa“                                         ZŠ Smetanov háj Dun. Streda

Veková kategoŕia: 3      / 13 – 15 / rokov                                 kód 131

Tamara Benková              „Domov môj“                                       ZŠ J. A. Komenského V. Meder

Bianka Bittera                   „Čo som si želala keď padla hviezda„  Gymn. M.R.Štefánika Šamorín

Dávid Barta                      „ Prečo si žudia dobrovožne               

                                             kazia život“                                         ZŠ J. A. Komenského V. Meder



Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2012

písomné práce v maďarskom jazyku

ocenené práce

Meno a priezvisko       názov práce                      školské zariadenie

Veková kategória: 1    / 6 – 9 / rokov                                 kód 211 - 311

Dominik Bobkovič          „Csallóköz-aranykert“                       ZŠ B. Bartóka s VJM V. Meder

Bálint Barczi                   „Európa gyermekszemmel“                 ZŠ B. Bartóka s VJM V. Meder 

Veková kategória: 2     / 10 – 12 / rokov                              kód 121

Viktória Németh             „Csallóköz kincse“                               ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň

Patrik Simon                   „Diófákkal Diódfözkgepatonyért“         ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň

Vanessza Bölcs               „Nyilas Misi karácsonya“                     ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň

Dominik Bobkovič          „Európa-a Te, az én a mi hazánk“         ZŠ B. Bartóka s VJM V. Meder


Veková kategoŕia: 3      / 13 – 15 / rokov                                kód 131

Krisztína Csibrányi         „Eggyütt az ideális Európáért“               ZŠ s VJM Vrakúň

Máté Gálfy                     „Tiszta erdőkkel Európáért„                   ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň

László Takács                „A jövőm Európában“                            ZŠ s VJM Vrakúň

Adam Magyarics            „A drótszamár és egy klub születése“     ZŠ B. Bartóka s VJM V. Meder 




Výsledková listina

z obvodného kola súaže Európa v škole 2012

písomné práce v cudzích  jazykoch

v anglickom  jazyku

Meno a priezvisko             názov práce                       školské zariadenie

Veková skupina                        /13 – 15 / rokov                          kód 231  -  331

Roszinszky Peter                       „Europe is my home“                     ZŠ B.Bartóka s VJM V. Meder

v nemeckom  jazyku

Meno a priezvisko             názov práce                       školské zariadenie

Veková skupina                        /13 – 15 / rokov                          kód 231  -  331

Adrian Szabó                       „Die Europäsche Union“                    ZŠ B.Bartóka s VJM V. Meder

Alexandra Schvikkerová    „Meine, deine und unsere Zukuft“      ZŠ s VJM Vrakúň





Výsledková listina

z obvodného kola súaže „Namažuj Vianoce“  2012


Meno a priezvisko             vek                        školské zariadenie                  

1. Kategória

Sarolta Zsigárdi                      9 rokov                                         ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun.Streda 

Fanni Nagy                           13 rokov                                         ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

Péter Szalai                           11 rokov                                        ZŠ Gy. Szabóa s VJM Dun. Streda
2. Kategória

Attila Németh                       7 rokov                                           ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň

Ferenc Márk Nagy              7 rokov                                           ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

Lili Bábics                             7 rokov                                          ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

Kristóf Nagy                            9 rokov                                       ZŠ s VJM Topožníky

Sebastian Sebestyén               9 rokov                                       ZŠ s VJM Zlaté Klasy

Mónika Zima                         10 rokov                                       ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

Cintia Sztruhár                       11 rokov                                      ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

Antónia Pekárovič                 11 rokoc                                      ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

Edina Csáky                          12 rokov                                       ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda

Miriam László                       12 rokov                                       ZŠ Gy. Szabóa s VJM Dun. Streda












V ý s l e d k o v á    l i s t i n a
z obvodného kola súaže „Namažuj  Vianoce“ 2011

1. Kategória : Návrh na vianočný pozdrav

Veková skupina : 1.– 4. ročník

       Patrik Bertók               ZŠ s VJM Z. Kodálya Dun. Streda

Veková skupina : 5.– 9. ročník

Máté Fodor              ZŠ s VJM Z. Kodálya Dun. Streda

Levente Csóka          ZŠ s VJM Z. Kodálya Dun. Streda

      Júlia Zöld                   ZŠ s VJM Z. Kodálya Dun. Streda

2. Kategória : sv. Mikuláš

     Veková skupina : 1.– 4. ročník

Gergely Tóth                 ZŠ s VJM Z. Kodálya Dun. Streda

      Andrej Borš                 ZUŠ Dunajská Streda

3. Kategória : Samotná téma Vianoc

     Veková skupina :  1. – 4.  ročník

Nóra Csonga            ZŠ s VJM Z. Kodálya Dun. Streda

Bernadett Máthis       ZUŠ Dunajská Streda

Erika Ivančík             ZŠ s VJM Z. Kodálya Dun. Streda

      Vivien Hegyi              ZŠ s VJM Z. Kodálya Dun. Streda

     Veková skupina : V. – IX. ročník

Romana Habánová            ZŠ M. Bela Šamorín

      Romana Habánová            ZŠ M. Bela Šamorín
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vybavuje :  Mgr. Krascsenits Daniel                                                 Mgr. Csiba Ondej
                                                                                                           riad. CVČ







V ý s l e d k o v á   l i s t i n a

z okresného kola súaže Európa v škole 2011

umelecké práce

Meno a priezvisko          veková skupina            názov  školského zariadenia      

Veková kategória: 1               /  6 –  9 / rokov
 kód 111

Erika Ivančíková                         9 rokov                             Z. Kodálya s VJM Dunajská Streda

Cyntia Struhár                             7 rokov                             Z. Kodálya s VJM Dunajská Streda

Kristián Iván                                7 rokov                            Z. Kodálya s VJM Dunajská Streda

Veková kategória: 2               / 10 – 12 / rokov
 kód 121                     

Linda Dobosová                          10 rokov                         CVČ Dunajská Streda

Attila Simon                                 11 rokov                           s MŠ s VJM Orechová Potôň
Veková kategória: 3               / 13 – 15 / rokov
 kód 131
Martina Hudecová                       14 rokov                        ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder

Kategória ŠZŠ :                      / 6 – 15  /rokov

Alena Mičeková                                                                ŠZŠ Dunajská Streda

Gergely Hudacsek                                                             ŠZŠ Dunajská Streda

Róbert Kupka                                                                   ŠZŠ Dunajská Streda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vybavuje :  Mgr. Krascsenits Daniel                                               Mgr. Csiba Ondrej
                  okresný koordinátor EVŠ                                                   riad. CVČ








VÝSLEDKOVÁ  LISTINA

z okresného kola súaže “Európa v škole” 2011

písomné práce

Práce v slovenskom  jazyku


Meno a priezvisko      názov školského zariadenia               meno pedagóga

Veková skupina                  /6 – 9/ rokov

kód 211    - práce neboli zaslané

Veková skupina                  /10 – 12/ rokov

kód 221    próza               názov práce

Stella Stojková                   Gymn. M. R. Štefánika, Šamorín                     Mgr. B. Sabáčková

Zoe Stella Lukyová             Gymn. M. R. Štefánika, Šamorín                     Mgr. B. Sabášková

Valentína Vadóczová          Gymn. M. R. Štefánika, Šamorín                     Mgr. B. Sabášková

Veková skupina                  /13 – 15 / rokov

kód 231  -  próza

Alexandra Schivikherová       ZŠ s VJM Vrakúň                                         PaedDr. E. Oravecová

Éva  Szeifová                        ZŠ s VJM Vrakúň                                         PaedDr. E. Oravecová

Martina Hudecová                 ZŠ J. A. Komenského, Vežký Meder           Mgr. Gréta Jelusová
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vybavuje :  Mgr. Krascsenits Daniel                                               Mgr. Csiba Ondrej
                  okresný koordinátor EVŠ                                                   riad. CVČ






VÝSLEDKOVÁ  LISTINA

z okresného kola súaže “Európa v škole” 2011

písomné práce

Práce v maďarskom  jazyku


Meno a priezvisko          názov školského zariadenia               meno pedagóga

Veková skupina                       /6 – 9/ rokov

kód 211

Vivien Csörgőová                    ZŠ B. Bartóka s VJM  Vežký Meder               Mgr. Csepiová K.

Klaudia Csiba                          ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň                    Mgr. Egri M.

Patrik Simon                            ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň                    Mgr. Sátor T.

Veková skupina                       /10 – 12/ rokov

kód 221                     

Gergely  Jeriga                         ZŠ B. Bartóka s VJM  Vežký Meder               Mgr. Bobkovičová

Dominik Bobkovič                    ZŠ B. Bartóka s VJM  Vežký Meder              Mgr. Bobkovičová

VI. B. Kolektívna práca            ZŠ B. Bartóka s VJM  Vežký Meder               Mgr. Szalayová

Veková skupina                       /13 – 15 / rokov

kód 231  -  próza

Anna Veronika Puzsér               ZŠ B. Bartóka s VJM  Vežký Meder               Mgr. Váradi I.

Gabriela Zsilinszká                     ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň                     Mgr. Egri M

kód 331  multimedialna práca

Friderika Németh                        ZŠ s MŠ s VJM Orechová Potôň                    Mgr. E. Orisko

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vybavuje :  Mgr. Krascsenits Daniel                                               Mgr. Csiba Ondrej
                  okresný koordinátor EVŠ                                                   riad. CVČ






VÝSLEDKOVÁ  LISTINA

z okresného kola súaže “Európa v škole” 2011

písomné práce

Práce v anglickom jazyku

Meno a priezvisko          názov školského zariadenia                 meno pedagóga

Veková skupina                       /6 – 9/ rokov

kód 211   próza - neboli zaslané

Veková skupina                       /10 – 12/ rokov

kód 221    próza   názov práce - neboli zaslané

Veková skupina                  /13 – 15 / rokov

kód 231  -  próza

Lea Virág Móricz                     ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder               Mgr. M. Bankó

Peter Rosinský                         ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder               Mrg. K. Szalazová

Alexandra  Hírová                    ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder               Mgr. K. Szalazová



Práce v nemeckom jazyku

Veková skupina                       /6 – 9/ rokov

kód 211 - práce neboli zaslané

Veková skupina                       /10 – 12/ rokov

kód 221  

 Beatrix Soós                         ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder               Mgr. Z. Szinghofferová

Veková skupina                  /13 – 15 / rokov

kód 231  -  próza

Adrian Szabó                           ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder               Mgr. Z. Szinghofferová

Adam Magyarics                    ZŠ B. Bartóka s VJM Vežký Meder               PaedDr. G. Smolová

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vybavuje :  Mgr. Krascsenits Daniel                                              Mgr. Csiba Ondrej
                  okresný koordinátor EVŠ                                                   riad. CVČ




Vystavené práce - Európa v škole