Úvod
Krúžky
Harmonogram
Súťaže
Rozvrh hodín
Letné tábory
Pripravujeme
Mapa
Fotoalbum
Úspechy
Kontakt

Návštevnosť stránky
CNW:Counter

 

Výtvarné a literárne súťaže


Výsledková listina z obvodného kola súťaže

Európa v škole 2014 - umelecké práce

Meno a priezvisko               veková skupina         školské zariadenie    

Veková kategória: 1                      / 6 – 9 / rokov              kód 111

Emília Rózsa                        8 rokov                     ZUŠ Dunajská Streda
Mátyás Pintér                      8 rokov                     ZŠ Z. Kodálya s VJM Dun. Streda
Vivien Visnyaiová                8 rokov                     ZŠ s VJM Zlaté Klasy
Klaudia Simon                      7 rokov                     ZŠ Zs. Móricza s VJM Or. Potôň
Kristina Lovászová              7 rokov                     ZŠ s VJM Zlaté Klasy

     

Veková kategória: 2                    / 10 – 12 / rokov             kód 121      

Evelin Komjáthy                   11 rokov             ZŠ B. Bartóka s VJM Veľký Meder             

Dominika Szekács                10 rokov             ZUŠ Dunajská Streda

Bettina Végh                         11 rokov             ZŠ Zs. Móricza s VJM Or. Potôň


Veková kategoŕia: 3                     / 13 – 15 / rokov            kód 131
Natália Klementová                15 rokov                      ZUŠ Dunajská Streda

András Tóth                             13 rokov                      CVČ Dunajská StredaVýsledková listina

z obvodného kola súťaže Európa v škole 2014

písomné práce v slovenskom jazyku

Meno a priezvisko       názov práce                          školské zariadenie

Veková kategória: 1       / 6 – 9 / rokov                                   kód 211 - 311

Nie je udelená cena

Veková kategória: 2         / 10 – 12 / rokov                           kód 221-231

Krisztián Sidó                       Výhra                              ZŠ Smetanov háj Dunajská Streda

Iveta Nagyová        Sen o školskej budúcnosti          ZŠ F. Móra s VJM Vrakúň
Filip Kišš                Toto asi nezažijem                      ZŠ Smetanov háj Dunajská Streda
Filip  Valocsay        Deň s otcom                              ZŠ  Smetanov háj Dunajská Streda
Bianka Bittera         Posledné zbohom                       Gymn. M. R, Štefánika Šamorín

Veková kategoŕia: 3      / 13 – 15 / rokov                                 kód 232

Vivien Gelleová     Deň otcov                                   ZŠ Smetanov háj Dunajská Streda

Renáta Gaálová     Čo je pre nás v živote dôležité     ZŠ Smetanov háj Dunajská Streda

       Výsledková listina

z obvodného kola súťaže Európa v škole 2014

písomné práce v maďarskom  jazyku

Meno a priezvisko       názov práce                      školské zariadenie

Veková kategória: 1    / 6 – 9 / rokov                                 kód 211 - 311

Mária Rozália Nagy                                              ZŠ B. Bartóka s VJM Veľký Meder

Veková kategória: 2     / 10 – 12 / rokov                              kód 221 - 322

Patrik Simon                                                             ZŠ Zs. Móricza s  VJM O. Potôň

Peter Užák                                                                ZŠ B. Bartóka s VJM  Veľký Meder

Veková kategoŕia: 3      / 13 – 15 / rokov                                kód 231 - 232
                   
Attila Simon                                                          ZŠ Zs. Móricza s VJM Orechová Potôň    

Csenge Méhes                                                      ZŠ F. Móra s VJM VrakúňVýsledková listina

z obvodného kola súťaže Európa v škole 2014

písomné práce v nemeckom jazyku


Meno a priezvisko               veková skupina         školské zariadenie    

Veková kategória: 1                      / 6 – 9 / rokov              kód 111

Nie je udelená cena

Veková kategória: 2                    / 10 – 12 / rokov             kód 121

Nie je udelená cena

Veková kategoŕia: 3                     / 13 – 15 / rokov            kód 231

Attila Szabó                                                              ZŠ B. Bartóka s VJM Veľký Meder Výsledková listina

z obvodného kola súťaže Európa v škole 2014

písomné práce v amglickom jazyku

Veková kategoŕia: 3                     / 13 – 15 / rokov            kód 231
Dóra Roszinszka                                               ZŠ B. Bartóka s VJM Veľký Meder
Norbert Miklos                                                
ZŠ B. Bartóka s VJM Veľký MederVýsledková listina

z obvodného kola súťaže „Namaľuj Vianoce“  2014

Meno a priezvisko             vek                        školské zariadenie                  

1. Kategória - Návrhy na vianočný pozdra

Emese Házi                                                          ZŠ s VJM Topoľníky

     Dominika Táborská                                              ZŠ s VJM Topoľníky
2. Kategória

      Lucia Muchová                                             ZŠ Mateja Bela Šamorín

     Viktória Marková                                          ZUŠ Dunajská Streda

     Vivien Cédl                                                    ZŠ s VJM Zlaté Klasy

     Karina Bugár                                                 ZŠ s VJM Ohrady

     Bianka Pastorek                                            ZUŠ Dunajská Streda

     Vivien Dömötör                                             ZŠ s VJM Zlaté Klasy

     Nadija Mulyár                                               ZŠ Mateja Bela Šamorín

     Sándor Valent                                               ZŠ s VJM Topoľníky
Vystavené práce - Európa v škole